Type Definition ppv_lite86::x86_64::AVX2[][src]

pub type AVX2 = Avx2Machine<NoNI>;